DesignDeluxe.sk

O spoločnosti

O spoločnosti

 

Súkromná projektová kancelária Lamikra, s.r.o. vznikla v roku 2009 spojením odborníkov z viacerých oblastí v stavebníctve. Naším hlavným cieľom je poskytnúť komplexný rozsah činností v stavebníctve a taktiež kvalitné a odborné poradenstvo pre každého klienta vyplývajúce z dlhoročných skúseností jednotlivých autorizovaných inžinierov a profesných odborníkov.

Pôsobenie našej projektovej kancelárie sa zameriava predovšetkým na oblasť západného Slovenska v okolí Topoľčian, Bratislavy, Nitry, Trnavy, Partizánskeho, Bánoviec nad Bebravou.

Hlavnou oblasťou pôsobenia je projekčná činnosť so zameraním na rodinné domy a stavby určené na bývanie. Okrem iného však projektujeme aj budovy občianskej vybavenosti – administratívne a obchodné priestory, halové a skladové objekty, polyfunkciu. Ku každému projektu si vytvárame individuálny prístup, či už ide o novostavbu alebo rekonštrukciu.

Zabezpečujeme taktiež všetky potrebné profesie – statiku, rozpočet stavby, elektroinštaláciu, zdravotechniku, plyn, vykurovanie, tepelno-technický posudok, požiarnu ochranu, vzduchotechniku, dopravné riešenie, technológiu stavieb, zameranie skutkového stavu objektov.

Ku všetkým inžinierskym sieťam projektujeme prípojky k napojeniu na verejné siete, resp. vnútroareálové rozvody. K projektom stavieb poskytujeme taktiež inžiniersku činnosť – zabezpečenie vyjadrení a povolení kompetentných úradov, ktoré sú potrebné k samotnej realizácii stavby (územné rozhodnutie, stavebné povolenie, atď.)
K tejto fáze poskytujeme aj výkon stavebného dozoru. Ku kolaudácii zabezpečujeme taktiež energetický certifikát budovy. Energetický audit je potrebný aj pri predaji a prenájme novej aj obnovovanej budovy.