STAVEBNÝ DOZOR  • Pri samotnej realizácii stavby je nutné mať zabezpečený výkon stavebného dozoru. Pre túto činnosť si Vám naša projektová kancelária dovoľuje ponúknuť poradenstvo a skúsenosti autorizovaného odborníka s dlhoročnou praxou. Stavebný dozor dohliada na práce počas realizácie stavby, kontroluje stavebný denník ako aj faktúry dodávateľov, čím háji Vaše záujmy počas výstavby.