INŽINIERSKA ČINNOSŤK našim projektom zabezpečujeme:

  • - vybavenie územného rozhodnutia
  • - vybavenie stavebného povolenia
  • - predbežné súhlasy
  • - stanoviská a rozhodnutia orgánov
      štátnej a verejnej správy
  • - podklady ku kolaudácii stavby