ENERGETICKÝ AUDIT • Energetická certifikácia budovy je vyžadovaná ku kolaudácii nového objektu alebo významne obnovovaného objektu od 1. januára 2008. Energetický audit je potrebný taktiež pri predaji alebo prenájme všetkých typov stavieb a vzťahuje sa na:

 • rodinné domy
 • bytové domy
 • administratívne budovy
 • budovy škôl a školských zariadení
 • budovy nemocníc
 • budovy hotelov a reštaurácií
 • športové haly a iné budovy na šport
 • budovy na veľkoobchodné a maloobchodné služby
 • ostatné nevýrobné budovy spotrebúvajúce energiu
 • Pri výpočte tepelných strát a ziskov berieme do úvahy nasledovné parametre:

 • príprava TÚV
 • vykurovanie
 • chladenie
 • vetranie
 • osvetlenie
 • tepelné straty
 • Zabezpečenie energetického auditu budovy je povinnosťou vlastníka budovy.

 • Energetický audit sa nevzťahuje na historické budovy, kostoly, dočasné stavby, priemyselné stavby, bytové budovy s dobou užívania menej ako 4 mesiace v roku, samostatne stojace budovy s úžitkovou plochou menšou ako 50m2.
 • Projektová kancelária Lamikra, s.r.o. Vám zabezpečí vypracovanie energetického certifikátu budovy odborníkom v tejto oblasti, ktorý má na túto činnosť odbornú spôsobilosť.