ARCHITEKTÚRA 

Ponúkame:

 • - zameranie stavby
 • - architektonickú štúdiu
 • - projekt pre územné rozhodnutie
 • - projekt pre stavebné povolenie
 • - montážnu a výrobnú dokumentáciu drevostavieb
 • - novostavby aj rekonštrukcie objektov
 • - projekty pre murované domy aj drevostavby
 • - nízkoenergetické a pasívne domy

Súčasťou sú tiež:

 • Všetky potrebné profesie stavieb:
 • - statika, požiarna ochrana, elektroinštalácia,
    vykurovanie, zdravotechnika, plynoinštalácia,
    vzduchotechnika, rozpočty stavieb
 • - prípojky inžinierskych sietí a osadenie domu na pozemok